18 millimetri x 195 millimetri a mano ruota nera per tornio o fresatrice